Als we kijken naar het werk met kinderen in het Emmi Pikler Instituut, zij het via foto's, films of directe observatie in één van de kindergroepen, lijkt het gebeuren zo vanzelfsprekend dat je makkelijk over het hoofd kunt zien hoeveel kennis er achter schuil gaat, voortkomend uit langdurige en succesvolle praktijkervaringen.

Pikler Konvention für die Rechte der Kinder in Krippen
Pikler Verdrag voor de rechten van kinderen in de kinderopvang.Meer informatie over dit Pikler Verdrag is te vinden in de Inleiding.

Om deze beproefde manier van omgaan met kinderen blijvend door te kunnen geven en aan de internationaal groeiende interesse in de onderzoeksresultaten van het Pikler Instituut te Budapest tegemoet te kunnen komen, hebben wij de Pikler® Organisatie Europa in het leven geroepen.

Wij zijn een groep van experts uit Duitsland, Nederland, Oostenrijk, Hongarije en Zwitserland met verschillende achtergronden wat het werken met jonge kinderen betreft. Al decennia lang leren wij van de artsen, psychologen, pedagogen en verzorgsters van het Pikler Instituut en werken wij met hun samen.

Emmi Pikler zag in de zuigeling al een persoon, iemand die competent is, eigen initiatief toont en over een skala van sociale vaardigheden beschikt. Allemaal eigenschappen die voor iedere observator van de kinderen in het Pikler Instituut zichtbaar zijn.

Of zij nou met volwassenen samen zijn, alleen of met anderen spelen, de kinderen maken indruk door hun helderheid, hun ‘zelfgevoel’ en de diversiteit van hun bezigheden.

Het feit dat de kwaliteit van het werk met kinderen in het Emmi Pikler Instituut al aan generaties van verzorgsters succesvol kon worden doorgegeven, heeft ons gestimuleerd om op onze diverse werkterreinen vormen van scholing voor professionals te ontwikkelen. De verschillende stichtingen binnen de Pikler®Organisatie Europa die opleidingen aanbieden, zijn gebonden aan een leerplan dat voor allen geldig is, los ervan of zij met medewerkers van b.v. kinderdagverblijven, consultatiebureaus of professionals uit de medisch-therapeutische wereld werken. Het blijft ons streven om de essentie van de pedagogiek van Emmi Pikler, haar houding ten aanzien van het jonge kind, door te geven.


OMSLAG een dag in de babygroep

Titel ‘Een dag in de babygroep
Door: Hedie Meyling
€ 35.90
ISBN Hardcover 9789088508707
Uitgeverij: SWP, NL